ΑΛΦΑ ΑΕ

ALFA-LOGO

ΑΦΜ: 999999999
ΔΟΥ:ΑΘΗΝΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΥΠΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χαρ. Τικούπη 161-163, 114 72 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103251410
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.alfapress.gr
E-MAIL: info@alfapress.gr
Εταιρικό Προφίλ

Οι άνθρωποι στην Alfa AE αναλαμβάνουν να καλύψουν τις ανάγκες σας όσον αφορά τις δημοσιεύσεις (ισολογισμών, προσκλήσεων, ανακοινώσεων κ.λ.π.) και να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της στο χώρο της διαφήμισης.

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-31-12-2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-31-12-2012
.

© Αlfa Press Ισολογισμοί 2014