Φυλλάδια

Φυλλάδια

            2500   Φυλλάδια Α5 velvet 150gr. 2 όψεων 85,00€
  5000   Φυλλάδια Α5 velvet 150gr. 2 όψεων 130,00€
  10000 Φυλλάδια Α5 velvet 150gr. 2 όψεων 200,00€
     
  2500   Φυλλάδια Α4 velvet 150gr. 2 όψεων 130,00€
  5000   Φυλλάδια Α4 velvet 150gr. 2 όψεων 185,00€
  10000 Φυλλάδια Α4 velvet 150gr. 2 όψεων 300,00€
     
  2500   Φυλλάδια Α3 velvet 150gr. 2 όψεων 200,00€
  5000   Φυλλάδια Α3 velvet 150gr. 2 όψεων 300,00€
  10000 Φυλλάδια Α3 velvet 150gr. 2 όψεων 500,00€
     
     
  Εκτυπώσεις εξαιρετικής ποιότητας 4σέλιδων, 8σέλιδων, 16σέλιδων, πολυσέλιδων εντύπων.

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εκτυπώσεις - Αφίσες Φωτοαντίγραφα  - Φωτοτυπίες »