Φυλλάδια

Φυλλάδια

            2500   Φυλλάδια Α5 velvet 150gr. 2 όψεων 90,00€
  5000   Φυλλάδια Α5 velvet 150gr. 2 όψεων 115,00€
  10000 Φυλλάδια Α5 velvet 150gr. 2 όψεων 175,00€
     
  2500   Φυλλάδια Α4 velvet 150gr. 2 όψεων 135,00€
  5000   Φυλλάδια Α4 velvet 150gr. 2 όψεων 175,00€
  10000 Φυλλάδια Α4 velvet 150gr. 2 όψεων 280,00€
     
  2500   Φυλλάδια Α3 velvet 150gr. 2 όψεων 245,00€
  5000   Φυλλάδια Α3 velvet 150gr. 2 όψεων 330,00€
  10000 Φυλλάδια Α3 velvet 150gr. 2 όψεων 510,00€
     
     
  Εκτυπώσεις εξαιρετικής ποιότητας 4σέλιδων, 8σέλιδων, 16σέλιδων, πολυσέλιδων εντύπων.

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εκτυπώσεις - Αφίσες Φωτοαντίγραφα  - Φωτοτυπίες »